Servicii

Timpul pe care il vom petrece împreună pe parcursul colaborării reprezintă o investiție în versiunea ta mai bună.

Coaching Cognitiv-Comportamental

Coachingul reprezintă un proces colaborativ personalizat, derulat între coach și client, ce vizează oferirea de suport în stabilirea și/sau catalizarea atingerii scopurilor unei persoane, echipe sau organizații. Din perspectivă psihologică, coachingul este o intervenție menită să ajute în optimizarea performanțelor, autocunoașterii și dezvoltării personale. Coachingul cognitiv-comportamental (cognitive-behavioral coaching / CBC) reprezintă o combinare teoretico-metodologică fundamentată științific a intervențiilor psihologice comportamentale cu intervențiile cognitive, cu aplicații în optimizare umană, activare a potențialului și performanță. Coach-ul se angajează să ofere suport în dezvoltarea unor modele comportamentale mai adecvate, pentru a fi puse în practică de client în momente critice ale activității curente sau pentru a face față unor provocări strategice. Este nevoie de consimțământ informat, participare activă și confidențialitate agreate de ambele părți. Cea mai validată științific abordare rămâne coachingul cognitiv-comportamental (CBC) care derivă din terapia cognitiv-comportamentală. Abordarea este integrativă, combină tehnici și strategii cognitive, întregul cadru cognitiv-comportamental și rezolvare de probleme. CBC încorporează tehnici, abordări, concepte și strategii din sfera comportamentului rațional-emotiv, a celei cu focus pe probleme și soluții, a teoriei social-cognitive sau a teoriei sociale de setare a obiectivelor.

Evaluare psihologică

Utilizarea unor instrumente specifice, validate științific, în evaluarea și investigarea modului în care funcționează psihicul unei persoane (ex. atenție, memorie, concentrare, rol în echipă, personalitate, motivație, stres, mod preferat de abordare a conflictelor, identificarea schemelor dezadaptative de gândire care pot genera tulburări afectiv-emoționale). Scopul evaluării constă în identificarea caracteristicilor, a mecanismelor psihologice, a modului în care funcționează o persoană. Dacă în urma evaluării este indicată existența unei patologii (simptome specifice), în pasul următor se stabilește specific patologia (diagnosticul clinic). Evaluarea psihologică are și scopul determinării capacităților unei persoane de a face o anumită activitate / de a se integra într-un grup specific / de a gestiona resurse, activități, conflicte s.a. Concluziile evaluării se regăsesc într-un raport de evaluare psihologică.

Intervenții în aria psihologiei organizaționale și industriale

Psihologia Organizațional-Industrială reprezentă studiul comportamentului uman la locul de muncă sau în organizații. Intervențiile sunt orientate la nivel de individ, de organizație și de echipă având scopul de a oferi soluții problemelor întâlnite în activitățile de la locul de muncă. Având la bază cunoștințele acumulate și experiența specifică, Cognia intervine în soluționarea unor probleme legate de selecția de personal, evaluarea performanței, motivarea angajaților, climatul organizațional, analiza posturilor.

Lăsați-ne un mesaj!